Projekt bemutatása

EFOP-1.3.5-16-2016-00601

A „Generációk közti együttműködés Csökmőtől Polgárig” című projekt bemutatása.

A projekt az EFOP-1.3.5-16 kódszámú pályázati kiírás keretén belül, a helyi igények figyelembe vételével, a fiatalok, családok, fizikailag-szellemileg friss, nyugdíjas korú emberek kisközösségben belül megvalósuló társadalmi-gazdasági aktivizálását, közéleti szerepvállalását célozza, valamint karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységek által segíti elő a területi és társadalmi egyenlőséget.
A Támogatást igénylő a projekt keretein belül az „A” – célcsoport toborzása és bevonása; önképzés; generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása; önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése; kapcsolattartás és adatszolgáltatás az Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.-vel – valamint a „C” – helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése; szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében; közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása; családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása – tevékenységcsoportokat valósítja meg a projekt adatlapon feltüntetett projekt-megvalósítási helyszíneken.
Projektben megvalósításra kerülő tevékenységek jellege:
A projekt keretében új formalizált/nem formalizált kisközösségek létrehozása, illetve a már létező kisközösségek fejlesztése történik a társadalmi integráció és együttműködés területein; az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének, népszerűségének emelése; a társadalmi felelősségvállalás erősítése, a generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése. Ennek megvalósítására a projekt során megvalósuló tevékenységek: • önképzés (közösségfejlesztő szakemberek számára), • önkéntesek képzése, • a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása, • helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesztésének elősegítése, • a projekt megvalósításához nélkülözhetetlen eszközök beszerzése, • helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése, • szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, • a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében, • közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása, • családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása, stb. A projekt megvalósítási időszaka 36 hónap.

A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete 1980-ban alakult. A fogyatékosok érdekvédelmével foglalkozó civil szervezetek között az egyik legnagyobb tagsággal rendelkezik az Egyesület. Már a kezdeti időszakban is kiemelt célja volt a fogyatékossággal élők foglakoztatása. Már 1982-ben termelő vállalatot alapított, amelynek jogutódja a Pirehab Nonprofit Kft. A rehabilitációs foglalkoztatás mellett az Egyesület céljait és feladatait jól tükrözi az alapszabályunk is:

Az Egyesület céljai és feladatai:
A fogyatékossággal élő, de különösen a mozgáskorlátozottság következtében tartósan fogyatékossá váló, valamint a mozgáskorlátozottságot is eredményező megváltozott munkaképességgel, fogyatékossággal élő emberek szociális biztonságának, sokoldalú rehabilitációjának, aktív, önrendelkezésen alapuló önálló életvitelének, emberi közösségekbe beilleszkedésének, emberi és állampolgári jogaik érvényesülésének elősegítése. Érdekeik megjelenítése, képviselete, szükség esetén védelme, számukra szolgáltatások szervezése és nyújtása, fogyatékosságukból eredő sajátos szükségleteik kielégítésének előmozdítása.
A fogyatékossággal élő emberek és családtagjaik számára lelki támasz, továbbá a társadalomban való részvételük elősegítése érdekében mentális, pszichés, sorstársi tanácsadás, jogi, információs és rehabilitációs segítség nyújtása.

A társadalmi beilleszkedést segítő közösségi szolgáltatások nyújtása az életvitel, a kultúra, a művészet, az önmegvalósítás, a sport, a szabadidősport, az egyéb szabadidős tevékenységek, a pihenés és rekreáció, a rehabilitáció és a rehabilitációs célú foglalkoztatás területén.

Minden évben számos rendezvényt szervez, önállóan és más szervezetekkel, önkormányzatokkal együtt.
Évente megrendezik a már hagyományosnak mondható gyermek és ifjúsági táborukat.
A megyében 31 helyi csoport működik, minden csoport 100 fő feletti tagsággal rendelkezik és valamennyi településen ügyfélkapcsolat áll fenn a tagokkal.
A Mozgáskorlátozottak Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének tevékenysége illeszkedik a település helyi esélyegyenlőségi programjához, melyet az alábbiakban mutatunk be.
A helyi HEP intézkedési tervében szereplő célcsoportok közül a projekt szempontjából relevánsak, a kapcsolódó HEP intézkedések, és az ezekhez kapcsolódó projekt tevékenységek:

A helyi HEP intézkedési tervében szereplő célcsoportok közül a projekt szempontjából relevánsak, a kapcsolódó HEP intézkedések, és az ezekhez kapcsolódó projekt tevékenységek:

1. releváns célcsoport: (14-18 év közötti) gyermekek.
Intézkedések: Hátrányos helyzetű gyermekek nyári üdültetésének biztosítása.

2. releváns célcsoport: Idősek.
Intézkedések: Az idősek kulturális programokban történő részvételének támogatása, informatikai ismereteik javítása. Az egyedülálló idős emberek mentális egészségének javítása.

3. releváns célcsoport: Fogyatékkal élők (közülük is a 14-35 év közöttiek és az idősek.)
Intézkedések: Az önálló életvitel segítése.

A támogatást igénylő szervezet rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges szakmai tapasztalatokkal.
A rendezvényeken rendszeresen részt vesznek a MEOSZ és más fogyatékosokat képviselő egyesületek is, valamint a helyi önkormányzatok is képviseltetik magukat.